XSMB 26/9/2023 - Kết quả xổ số miền Bắc ngày 26/9/2023

XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB 26-9-2023

10ZS - 12ZS - 6ZS - 15ZS - 9ZS - 4ZS
ĐB 45236
G.1 33099
G.2 9224885832
G.3 199638659404650579035110334001
G.4 9605817486953932
G.5 110098356748345258169380
G.6 003883109
G.7 34778481
ĐầuĐuôi
00, 1, 3, 3, 3, 5, 9
16
2
32, 2, 4, 5, 6
48, 8
50, 2
63
74, 7
80, 1, 3, 4
94, 5, 9
ĐầuĐuôi
0, 5, 80
0, 81
3, 3, 52
0, 0, 0, 6, 83
3, 7, 8, 94
0, 3, 95
1, 36
77
4, 48
0, 99