Lô gan Trà Vinh - Thống kê lô gan TV: Bộ số đài Trà Vinh lâu chưa về

Thống kê lô gan xổ số Trà Vinh

Lô gan Trà Vinh lâu chưa ra nhất đến ngày hôm nay

Bộ sốNgày ra gần đâySố ngày ganGan cực đại
43 05-08-2022 33 33
07 14-10-2022 23 31
19 28-10-2022 21 31
34 18-11-2022 18 30
64 25-11-2022 17 33
91 25-11-2022 17 25
92 25-11-2022 17 39
99 02-12-2022 16 31
63 09-12-2022 15 36
90 09-12-2022 15 30
71 23-12-2022 13 37
20 13-01-2023 10 30
27 13-01-2023 10 25

Gan cực đại Trà Vinh các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 24 ngày
01 24 ngày
02 25 ngày
03 22 ngày
04 25 ngày
05 35 ngày
06 32 ngày
07 31 ngày
08 28 ngày
09 26 ngày
10 22 ngày
11 26 ngày
12 22 ngày
13 25 ngày
14 25 ngày
15 34 ngày
16 28 ngày
17 22 ngày
18 44 ngày
19 31 ngày
20 30 ngày
21 30 ngày
22 35 ngày
23 22 ngày
24 37 ngày
25 25 ngày
26 29 ngày
27 25 ngày
28 27 ngày
29 29 ngày
30 17 ngày
31 31 ngày
32 19 ngày
33 33 ngày
34 30 ngày
35 40 ngày
36 48 ngày
37 22 ngày
38 30 ngày
39 32 ngày
40 24 ngày
41 49 ngày
42 28 ngày
43 33 ngày
44 31 ngày
45 29 ngày
46 23 ngày
47 35 ngày
48 19 ngày
49 23 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 51 ngày
51 36 ngày
52 26 ngày
53 21 ngày
54 29 ngày
55 29 ngày
56 27 ngày
57 28 ngày
58 28 ngày
59 26 ngày
60 26 ngày
61 27 ngày
62 25 ngày
63 36 ngày
64 33 ngày
65 28 ngày
66 34 ngày
67 31 ngày
68 23 ngày
69 30 ngày
70 31 ngày
71 37 ngày
72 23 ngày
73 31 ngày
74 33 ngày
75 24 ngày
76 20 ngày
77 33 ngày
78 34 ngày
79 24 ngày
80 25 ngày
81 37 ngày
82 43 ngày
83 20 ngày
84 23 ngày
85 24 ngày
86 39 ngày
87 34 ngày
88 35 ngày
89 32 ngày
90 30 ngày
91 25 ngày
92 39 ngày
93 32 ngày
94 34 ngày
95 20 ngày
96 20 ngày
97 40 ngày
98 23 ngày
99 31 ngày

Thống kê cặp lô gan Trà Vinh lâu chưa về nhất đến hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
34 - 43 18-11-2022 18 18
19 - 91 25-11-2022 17 17
02 - 20 27-01-2023 8 16
01 - 10 03-02-2023 7 13
56 - 65 10-02-2023 6 22
47 - 74 10-02-2023 6 12
07 - 70 17-02-2023 5 17
26 - 62 17-02-2023 5 16
17 - 71 17-02-2023 5 19

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Trà Vinh lâu chưa ra (đề gan) đến hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
29 10-07-2015 383
72 21-08-2015 377
18 04-03-2016 349
22 06-01-2017 305
70 24-03-2017 294
45 18-05-2018 234
64 01-06-2018 232
94 21-09-2018 216
49 15-02-2019 195
40 19-04-2019 186