Lô gan Gia Lai - Thống kê lô gan GL: Bộ số đài Gia Lai lâu chưa về

Thống kê lô gan xổ số Gia Lai

Lô gan Gia Lai lâu chưa ra nhất đến ngày hôm nay

Bộ sốNgày ra gần đâySố ngày ganGan cực đại
91 23-09-2022 26 26
13 18-11-2022 18 26
74 18-11-2022 18 28
56 16-12-2022 14 34
65 16-12-2022 14 50
29 23-12-2022 13 31
24 30-12-2022 12 50
34 30-12-2022 12 27
00 06-01-2023 11 34
15 06-01-2023 11 28
79 06-01-2023 11 37
16 13-01-2023 10 54

Gan cực đại Gia Lai các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 34 ngày
01 27 ngày
02 31 ngày
03 31 ngày
04 34 ngày
05 31 ngày
06 27 ngày
07 33 ngày
08 24 ngày
09 21 ngày
10 27 ngày
11 30 ngày
12 30 ngày
13 26 ngày
14 27 ngày
15 28 ngày
16 54 ngày
17 19 ngày
18 30 ngày
19 36 ngày
20 22 ngày
21 36 ngày
22 22 ngày
23 25 ngày
24 50 ngày
25 35 ngày
26 30 ngày
27 32 ngày
28 46 ngày
29 31 ngày
30 49 ngày
31 37 ngày
32 25 ngày
33 30 ngày
34 27 ngày
35 37 ngày
36 38 ngày
37 34 ngày
38 32 ngày
39 23 ngày
40 33 ngày
41 26 ngày
42 37 ngày
43 29 ngày
44 24 ngày
45 31 ngày
46 25 ngày
47 23 ngày
48 23 ngày
49 29 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 24 ngày
51 27 ngày
52 24 ngày
53 22 ngày
54 34 ngày
55 32 ngày
56 34 ngày
57 31 ngày
58 26 ngày
59 29 ngày
60 30 ngày
61 35 ngày
62 35 ngày
63 27 ngày
64 26 ngày
65 50 ngày
66 37 ngày
67 23 ngày
68 24 ngày
69 36 ngày
70 32 ngày
71 20 ngày
72 20 ngày
73 22 ngày
74 28 ngày
75 26 ngày
76 31 ngày
77 33 ngày
78 22 ngày
79 37 ngày
80 25 ngày
81 20 ngày
82 27 ngày
83 24 ngày
84 25 ngày
85 26 ngày
86 22 ngày
87 33 ngày
88 26 ngày
89 27 ngày
90 40 ngày
91 26 ngày
92 26 ngày
93 28 ngày
94 33 ngày
95 25 ngày
96 46 ngày
97 38 ngày
98 28 ngày
99 32 ngày

Thống kê cặp lô gan Gia Lai lâu chưa về nhất đến hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
56 - 65 16-12-2022 14 16
24 - 42 10-02-2023 6 36
02 - 20 17-02-2023 5 16
09 - 90 17-02-2023 5 10
67 - 76 24-02-2023 4 16
15 - 51 24-02-2023 4 17
18 - 81 24-02-2023 4 15
35 - 53 24-02-2023 4 14

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Gia Lai lâu chưa ra (đề gan) đến hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
33 18-05-2012 562
22 15-05-2015 406
43 22-05-2015 405
62 25-12-2015 374
55 11-03-2016 363
85 24-02-2017 313
97 03-03-2017 312
57 28-04-2017 304
38 07-07-2017 294
29 01-09-2017 286