Lô gan Đồng Nai - Thống kê lô gan DN: Bộ số đài Đồng Nai lâu chưa về

Thống kê lô gan xổ số Đồng Nai

Lô gan Đồng Nai lâu chưa ra nhất đến ngày hôm nay

Bộ sốNgày ra gần đâySố ngày ganGan cực đại
80 12-07-2023 33 33
47 30-08-2023 26 28
84 20-09-2023 23 35
32 04-10-2023 21 27
05 25-10-2023 18 26
97 08-11-2023 16 30
75 15-11-2023 15 42
36 22-11-2023 14 31
48 22-11-2023 14 27
99 29-11-2023 13 25
40 13-12-2023 11 29
61 13-12-2023 11 39
21 20-12-2023 10 25
64 20-12-2023 10 44
81 20-12-2023 10 26

Gan cực đại Đồng Nai các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 19 ngày
01 28 ngày
02 26 ngày
03 21 ngày
04 24 ngày
05 26 ngày
06 32 ngày
07 21 ngày
08 29 ngày
09 43 ngày
10 19 ngày
11 23 ngày
12 44 ngày
13 29 ngày
14 33 ngày
15 26 ngày
16 23 ngày
17 23 ngày
18 30 ngày
19 27 ngày
20 23 ngày
21 25 ngày
22 46 ngày
23 21 ngày
24 26 ngày
25 26 ngày
26 30 ngày
27 29 ngày
28 22 ngày
29 23 ngày
30 25 ngày
31 33 ngày
32 27 ngày
33 32 ngày
34 34 ngày
35 23 ngày
36 31 ngày
37 24 ngày
38 28 ngày
39 39 ngày
40 29 ngày
41 41 ngày
42 39 ngày
43 28 ngày
44 22 ngày
45 22 ngày
46 24 ngày
47 28 ngày
48 27 ngày
49 41 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 18 ngày
51 24 ngày
52 30 ngày
53 24 ngày
54 22 ngày
55 29 ngày
56 26 ngày
57 28 ngày
58 25 ngày
59 28 ngày
60 34 ngày
61 39 ngày
62 23 ngày
63 26 ngày
64 44 ngày
65 23 ngày
66 31 ngày
67 22 ngày
68 27 ngày
69 40 ngày
70 58 ngày
71 26 ngày
72 26 ngày
73 27 ngày
74 31 ngày
75 42 ngày
76 32 ngày
77 24 ngày
78 24 ngày
79 23 ngày
80 33 ngày
81 26 ngày
82 26 ngày
83 30 ngày
84 35 ngày
85 31 ngày
86 32 ngày
87 31 ngày
88 25 ngày
89 23 ngày
90 24 ngày
91 29 ngày
92 25 ngày
93 40 ngày
94 33 ngày
95 24 ngày
96 34 ngày
97 30 ngày
98 28 ngày
99 25 ngày

Thống kê cặp lô gan Đồng Nai lâu chưa về nhất đến hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
48 - 84 22-11-2023 14 19
05 - 50 03-01-2024 8 11
12 - 21 10-01-2024 7 14
16 - 61 17-01-2024 6 18
08 - 80 24-01-2024 5 20
39 - 93 24-01-2024 5 15
06 - 60 31-01-2024 4 13
18 - 81 31-01-2024 4 13
35 - 53 07-02-2024 3 14

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Đồng Nai lâu chưa ra (đề gan) đến hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
59 04-02-2009 767
62 04-03-2015 450
52 25-03-2015 447
12 02-03-2016 398
16 02-11-2016 363
22 28-12-2016 355
24 10-05-2017 336
13 04-10-2017 315
10 13-12-2017 305
80 16-05-2018 283